top of page
  • Forfatters billedeLennart Jakobsen

Hvordan er processen når du skal have tegnet en om- eller tilbygning?

Opdateret: for 5 dage siden

Når der skal laves en tilbygning eller ombygning af hjemmet, er det en længere proces, med mange trin der skal gennemgås. Ikke alle er helt klar over hvordan det foregår, når man skal bygge til på sin grund eller ombygge indvendigt i sit nuværende hjem. Vi vil gå igennem hvad du skal overveje og hvad du bør overveje.


Forskellige projekter og kunder – Forskellige behov for løsninger

Nogle af vores kunder ved helt nøjagtigt, hvordan deres byggeri skal udføres. De ønsker måske kun hjælp til at få udarbejdet tegninger, der kan få byggeriet godkendt hos myndighederne.


Andre kunder ønsker, at vi følger deres byggeri fra starten, hvor de bløde streger i skitseringen slås, og frem til afleveringen af det færdige byggeri.

Vi hjælper begge typer af kunder med stor fornøjelse og professionalisme.


Ombygget køkken fra arkitekt

Hvordan er processen når du bygger til eller om?

Et byggeprojekt kan selvfølgelig forløbe på mange måder, men i mange tilfælde er det opdelt som herunder:

Indledende arkitektmøde:

Indledende ide- eller arkitektmøde afholdes typisk hos dig som kunde. Det gør vi primært for at få det bedste indtryk og visualisering af hvad i behøver, og vil kunne komme med idéer eller kunne identificere problemer, der måske vil opstå.


Mødets formål er at klæde dig som kunde og bygherre på, til at træffe de rigtige beslutninger. På mødet drøfter vi bl.a. byggelovgivningen og mulighederne for at udfører den om- eller tilbygning som du drømmer om. Samtidig kan vi sammenligne med jeres budget og sikre at alt stemmer overens.


Indretning og funktionalitet er vigtigt

Få den for dig mest optimale indretning ud fra dine drømme, ønsker og behov. Familiens trivsel er det vigtigste. Arkitektur og design spiller også ind, rummets form, kan have stor indflydelse på opfattelsen af dets størrelse.


Sparring omkring hvad der for dig er kønt og harmonisk. Herunder også omkring materialer, udseende og konstruktioner. Drøftelse af pris og økonomi i forhold til forskellige materialer og ændringer.


Skitsering af plan og evt. facader

Her får du en indledende ide om hvordan det vil se ud. Vi laver en skitsetegning, der illustrerer det vi har aftalt, med mål og materialer noteret på.


Drøftelse af processen samt rådgivningsbehov Alt herudover i har behov for at drøfte, samt en samtale omkring hvor meget (eller hvor lidt) vi er med i hele processen. Nogle har det bedst med at have os som arkitekten med i dialog med byggefirma(et/erne). Andre klarer selv processen efter tegningerne er udarbejdet.

Vi tilbyder forskellige services i hele processen og kan lave forskellige pakkeløsninger sammen med jer.


Skitseforslag

Skitseforslaget er de simple stregtegninger, hvis formål er at få fastlagt byggeriets indretning og udseende. Det kan f.eks. være størrelsen på rummene, placeringen på grunden, lysindfald, højder, udsigt m.v. Tegningen er overskuelig, men grov i sit udseende.


Skitseforslagene henvender sig primært til dig som kunde, så det er muligt for dig at træffe det rigtige valg, for din kommende til eller ombygning. I processen afholder vi et gennemgangsmøde, hvor alle detaljer drøftes og fordele og ulemper vendes. Det er vigtigt for os at I bliver klædt på, til at træffe de rigtige beslutninger, også om detaljerne inden vi går videre til næste fase.


Ombygget entre med newyorker væg

Overslaget

Det kan i mange tilfælde være en god ide, at vi udarbejder et prisoverslag over byggeomkostningerne, inden byggeriet går i gang. Dette gøres for at sikre, at projektet lever op til jeres økonomi og der kan justeres, imens at uforudsete udgifter eller et dyrere budget, kan undgås.


Overslaget vil ikke være en detaljeret udregning, men en cirka-beregning, der kan danne grundlag for, om det skitserede projekt vil holde sig inden for dine økonomiske rammer. Det vil nogle gange være nødvendigt at tilrette skitseforslaget, hvis økonomien ikke er realistisk.

Myndighedsprojekt

Formålet med et myndighedsprojekt er at få myndighedernes godkendelse af byggeprojektet, hvis dette er påkrævet.

Et myndighedsprojekt består af målfaste tegninger, så myndighederne kan se, at projektet overholder alle regler. Herefter udsteder myndighederne en byggetilladelse til kunden, og byggeriet kan så igangsættes.


Nogle gange kan det være nødvendigt at ansøge om dispensation for de gældende regler. Det er altid myndighederne, der vurderer den enkelte sag i forhold til, om de vil give dispensation. En velbegrundet dispensationsansøgning med et gennemarbejdet projekt har større chance for at gå igennem og blive godkendt af myndighederne.


Det er ikke et krav fra myndighederne, at der udarbejdes detaljerede byggetegninger i denne fase. Dog skal der ved færdigmelding, dokumenteres at byggeriet overholder alle gældende krav. Hvorfor det allerede inden byggeriet igangsættes, vil være en stor fordel at udarbejde detaljeret tegninger så byggeriet også kan færdigmeldes uden yderligere udgifter til arkitekt eller ingeniør.


Udbuds- og udførselsprojekt

Det kan mange gange give rigtig god mening at få arkitekten til at udarbejde et udbudsprojekt, inden selve projektet udføres. Udbudsprojektet består af detaljerede tegninger, hvorpå alle konstruktionsopbygninger og detaljetegninger er tegnet og beskrevet.

Der er mange fordele ved at få udarbejdet et udbudsprojekt inden opstart. For eksempel:

Udbudsprojektet kan sendes ud til flere forskellige håndværkere, normalt 3-4 firmaer. Håndværkerne kan så sende deres tilbud tilbage i forhold til at udføre opgaven. Dette medfører større konkurrence på arbejdet og derved en billigere pris for dig som kunde.


Udbudsprojektet består af detaljerede tegninger med nøjagtige beskrivelser på, hvad håndværkeren skal give en pris på, og hvad der eventuelt ikke skal gives pris på. Et godt udbudsprojekt medfører, at det er nemt for håndværkeren at være skarp i sin tilbudsgivning, og komme med den skarpe pris uden så mange forbehold og uvisheder.


Når du får udarbejdet et udbudsprojekt, ved du som kunde meget mere om, hvad du får for dine penge. Det forebygger også store overraskelser i dit byggeri og din økonomi samt andre generelle uenigheder med håndværkerne undervejs i byggeriet.


Udførselsfasen

Når byggetilladelsen er modtaget og håndværkerne er valgt, er det tid til at gå i gang med selve opførelsen af byggeriet. I denne fase kan vi bidrage med tilsyn og byggeledelse samt tids- og økonomistyring. Vi kan i denne fase også være bindeled mellem dig og håndværkerne.


Ombygning af første sal

Inden byggeriet går i gang, kan vi afholde et byggemøde med håndværkerne. Vi kan videre holde tilsyn med byggeriets kvalitet, økonomi, tidsplan med videre, så byggeriet forløber planmæssigt helt frem til den færdige aflevering.


Ved mindre komplicerede byggerier kan det for eksempel blot være nødvendigt med et tilsyn af kvaliteten samt fremdriften på udvalgte tidspunkter i byggeriet. Ved større og mere komplicerede byggerier, kan ugentlige byggemøder, hvor alle involverede parter deltager, være nødvendigt.


Når byggeriet er afsluttet, bliver der udført et kvalitetstjek, hvor eventuelle fejl og mangler kan blive opdaget og udbedret, inden håndværkerne forlader byggepladsen.Færdigmelding

Inden byggeriet må tages i brug, skal dette færdigmeldes og byggesagen afsluttes hos myndighederne. For at myndighederne kan udstede en ibrugtagningstilladelse, skal byggeriets kvalitet kunne dokumenteres. Derudover skal overholdelse af bygningsreglementets og byggetilladelsens krav også dokumenteres.


Den nødvendige dokumentation skal indsamles fra håndværkerne.

Vi kan være behjælpelig med denne afsluttende fase også. Flere banker skiller krav om en ibrugtagningstilladelse inden evt. endelig belåning kan hjemtages/udbetales. Derfor er det en god ide at få byggeriet færdigmeldt hurtigst muligt efter dette er afsluttet.PARCELHUSET.DK foretager også både 1 års og 5 års eftersyn hvis du måtte ønske dette. Her bliver byggeriet gennemgået for eventuelle nyopståede fejl, inden håndværkernes garanti udløber.

Hos os vælger du selv hvor meget du ønsker at bruge os i dit byggeforløb

Hos Parcelhuset.dk er det udelukkende dig som kunde, der bestemmer, hvor meget du ønsker arkitektens deltagelse under udførelsen.

8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page