2.jpeg

En tilbygning - giver jer følelsen af nyt hus, men i vante omgivelser

Mere leverum - til alle i husstanden

Ekstra kvadratmeter til parcelhuset er lig med nye muligheder og nye funktioner i jeres hus.
 

Når familien vokser, kan der blive behov for forældreafdeling eller særlig plads til teenagerne – men det kan også handle om nye børneværelser eller bare mere plads til at være sammen.

Vi glæder os til at høre fra jer med spørgsmål eller ønsker til at komme i gang. Find flere informationer om materialer, priser og forløbet, her på siden.

Model_grundplan.png

Tilbygning
Byg til og giv hele familien bedre plads

 
Husmodel_tilbygning-bygpaa-hvid.png

Variant | Byg på

Her er det oplagt at vælge et helt nyt udtryk, der får tilbygningen til at være mere synlig. Her skal der tænkes godt over harmoni, tone og stil.

At bygge på i ny stil kan give helt nye rammer - inde som ude.

DSC02088-1-1.jpeg

Projekteksempel

Bestil de enkelte faser i jeres helt eget tempo.

hvis I har brug for afklaring

FASE 1


SKITSEPROJEKT

- Opmåling
- Optegning af eksist. bygning
- Forslag til ny planløsning
- 1 - 2 forslag.

- Gennemgangsmøde
- Tilretning

I alt Kr. 18.500,-

TILLÆG

BUDGET &
BYGGEPRISER


For jer, hvor et overslag på den samlede projektøkonomi er næste skridt i dialogen med banken, før der indhentes byggetilbud.

I alt Kr. 6.500,-

Prisoverslag kræver et gennemført skitseprojekt

FASE 2

GODKENDELSE OG BYGGETEGNINGER

Der ansøges om godkendelse hos de lokale myndigheder samt der skabes byggetegninger, som byggefirmaerne kan afgive gode tilbud udfra.

I alt Kr. 16.800,-

ScanH001.jpeg

Oplev jeres valg i 3D

Bestil en 3D-visualisering, der viser om jeres valg af materialer og udtryk, matcher forventningerne - før i beslutter jer.

I alt Kr. 5.500,-

3D-visualiseringer skabes i forlængelse af skitseprojektet.

2.jpeg
background_modeller_002_edited.jpg
planlosning.jpeg

Priser og indhold

 

FASE 1
SKITSEPROJEKT
Til jer, der vil have ideerne tegnet op.

Ved et plan 
Kr. 18.500,-

Ved to plan 
Kr. 21.500,-

Skitseprojektet er her hvor jeres ideer og tanker, til en kommende tilbygning, bliver tegnet op. I får syn for sagen, der viser om designet/arkitekturen stemmer overens med jeres forestillinger og forventninger.
 

Vores arkitektoniske bidrag handler her om at skabe god balance mellem design og funktion, der samtidig tager hensyn til økonomien og matcher en praktisk dagligdag.

Opmåling

Vi gennemgår projektet hjemme hos jer og måler alle forhold op.
 

Skitseforslag

Dernæst tager vi tilbage til tegnestuen for at udvikle skitsetegninger til ombygningen med baggrund i jeres tanker og ideer.

Præsentation

I får et målfast oplæg til, hvordan de nye ideer og tanker kan realiseres, så I kan danne jer et indtryk af, hvordan alt det nye vil tage sig ud.

Vi retter til og finder sammen den optimale løsning, der skaber helhed og værdi.

FASE 1
SKITSEPROJEKT
Til jer, der vil have ideerne tegnet op.

Skitseprojektet er her hvor jeres ideer og tanker, til en kommende tilbygning, bliver tegnet op. I får syn for sagen, der viser om designet/arkitekturen stemmer overens med jeres forestillinger og forventninger.
 

Vores arkitektoniske bidrag handler her om at skabe god balance mellem design og funktion, der samtidig tager hensyn til økonomien og matcher en praktisk dagligdag.

og kom godt i gang

og kom godt i gang

Opmåling

Vi gennemgår projektet hjemme hos jer og måler alle forhold op.
 

Skitseforslag

Dernæst tager vi tilbage til tegnestuen for at udvikle skitsetegninger til ombygningen med baggrund i jeres tanker og ideer.

Præsentation

I får et målfast oplæg til, hvordan de nye ideer og tanker kan realiseres, så I kan danne jer et indtryk af, hvordan alt det nye vil tage sig ud.

Vi retter til og finder sammen den optimale løsning, der skaber helhed og værdi.

- Opmåling
- Optegning af eksist. bygning
- Forslag til ny planløsning
- 2 forslag/oplæg

- Gennemgangsmøde
- Tilretning

SKTISEFORSLAG

Download her og se hvad et skitseforslag indeholder.

 

FASE 2 
BUDGET & BYGGEPRISER

Til jer, der har brug for at kende økonomien.

I et hvilket som helst byggeprojekt er økonomien altid afgørende. Særligt hvis banken eller andre låneydere skal give deres accept.

Med budget og byggepriser kan vi hjælpe jer med at få klarhed, når skitseprojektet er afsluttet.
I får et overslag efter markedets indekspriser, som giver en god fornemmelse for projektets endelig økonomiske omfang.

Udsving i priser

Der vil altid være forhold, der kan være ukendte og særligt om valget af materialer og elementer, der kan have betydning for prisen. Der er eksempelvis stor forskel på traditionelle løsninger end ved valget af designprodukter og materialer.

 

Projektprisen og den samlede økonomi er altså sammensat af markedspriser og vores fælles dialog om jeres valg.

Bankmappe

Målfaste tegninger og tekniske beskrivelser sammenlagt med et økonomisk overslag, giver tilsammen de rette oplysninger at tage med i dialogen med banken. Det kalder vi for bankmappen.

Ved et plan  Kr. 6.500,-

og kom godt i gang

Ved to plan  Kr. 7.500,-

og kom godt i gang

- Prisoverslag

- Inkl. materialepakke til låneyder

OVERSLAG PÅ BYGGEPRISER

Download her og se hvordan et overslag er sammensat.

 

FASE 3
GODKENDELSE & BYGGETEGNINGER

Til jer, der nu søger godkendelse og byggetilbud

Når tone, stil, funktion og økonomien er afdækket, er det kommunens accept af projektet, der afventer. Vi sørger for, at alle påkrævede tegningsmaterialer, beregninger og beskrivelser leveres til kommunens endelige godkendelse.

Ved et plan  Kr. 24.000,-

og kom godt i gang

Ved to plan  Kr. 28.500,-

og kom godt i gang

Projektmateriale

Vi sørger for at udarbejde alle myndighedstegninger til godkendelse af kommunen, inkl. ansøgning om byggetilladelse.

Vi leverer alle nødvendige tegninger, skitser og tekniske beskrivelser til kommunens behandling. Her bl.a. om varmetabsberegninger, energikrav, statiske beregninger og mange andre tekniske beskrivelser. Det der tilsammen gør kommunen i stand til at give jer en godkendelse.

 

Byggetegninger
I denne fase får I samtidig de nødvendige byggetegninger, som I kan dele med de byggefirmaer, som I ønsker at modtage tilbud fra.

- Myndighedsmaterialer

- Indberetning til kommunen

- Dialog med kommunen

- Situationsplan
- Stueplan
- 1 snittegning
- Facadetegninger

- Byggetegninger

BYGGETEGNINGER

Download her og se nogle af de materialer der sendes til kommunen.

 

TILKØB
 

I nogle tilfælde er det eksempelvis en fordel, at se den nye tilbygning som 3D eller få hjælp til at styre byggeprocessen med de udførende. Altsammen en række tilkøb I kan gøre jer som behovet måtte vise sig undervejs.

Rådgivningsydelser
Tilsyn, tilbudsforhandling, kontrakter mv.

Visualisering
Facader og interiør

Priser
Budget og byggepriser

Se priser og indhold under hver projekttype.

ScanH002.jpeg
vr-goggles.png
Online shopping med kreditkort